การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

It Matters Where You Live  > Medical >  การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก
0 Comments
เลสิก

การทำเลสิกเป็นวิธีการรักษาค่าปัญหาสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของค่าสายตาสั้น ค่าสายตายาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วในการรักษา อีกทั้งแผลที่รักษานั้นมีขนาดที่เล็กเป็นอย่างมาก ด้วยขนาดของแผลที่เล็กนี้จึงทำให้การฟื้นตัวภายหลังจากการเข้ารักการรักษาการแก้ไขค่าปัญหาสายตาด้วยวิธีการทำเลสิกนั้นได้รับความนิยมในหมู่ของคนวัยทำงานเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เพื่อให้แผลและสร้างความง่ายต่อการรักษาจากจักษุแพทย์  

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการทำเลสิก 

  1. สำหรับผู้ที่มีการแก้ไขปัญหาค่าสายตาด้วยวิธีการใส่คอนแทคเลนส์นั้น สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมตัวเลยก็คือการถอดคอนแทกเลนส์ออก เพราะการใส่คอนแทกเลนส์เป็นระยะเวลาที่นานนั้นจะมีผลต่อการรักษาค่าสายตาด้วยวิธีการทำเลสิก 
  1. สวมเสื้อผ้าที่ถูกจัดเตรียมสำหรับการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิก ซึ่งเสื้อผ้าที่ทางทีมงานเตรียมนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นกระดุมผ่าทางด้านหน้าและเป็นเสื้อคอที่มีลักษณะที่กว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถถอดเสื้อออกได้ง่ายโดยที่เสื้อนั้นไม่ไปกระทบไปยังบริเวณด้านหน้าของผู้ที่เข้ารับการรักษา อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงแรงกระทบจากการเสียดสีระหว่างเสื้อผ้ากับดวงตาได้เป็นอย่างดี 
  1. การรับประทานอาหารนั้นสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดและรับประทานได้ตามปกติ แต่ทางที่ดีเพื่อการฟื้นตัวที่รวดเร็วก็ควรทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ สิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องดื่มประเภทชูกำลังและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน อย่างเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม เนื่องจากสารคาเฟอีนเหล่านี้จะทำให้ร่างกายของผู้ที่เข้ารับการรักษานั้นเกิดการตื่นตัว นัยน์ตาเบิกกว้าง ซึ่งอาจจะทำให้การรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกนั้นมีความคลาดเคลื่อนไปได้ 
  1. ต้องมีผู้ที่มารับมาส่งทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิก ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังจากการรักษาดวงตาด้วยวิธีการทำเลสิกนั้น ดวงตาของคนไข้จะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน จะต้องมีคนคอยประคับประคองและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายของคนไข้ 
  1. หมั่นสังเกตอาการของตนเองตลอดเวลา ถ้าเริ่มมีไข้ ตาแดงหรืออาการที่ผิดปกติกับร่างกาย โดยเฉพาะแผลที่ได้รับภายหลังจากการรักษาด้วยวิธีเลสิกนั้นต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบโดยทันที ห้ามปล่อยปัญหาทิ้งไว้จนยากต่อการแก้ไขเป็นอันขาด 
  1. เตรียมพกแว่นกรองแสงในช่วงของการฟื้นตัวจากการรักษาด้วยการทำเลสิก