ถังเก็บน้ำราคาถูกที่เลือกได้หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งน้ำใช้ และน้ำดื่ม

It Matters Where You Live  > Home & Living >  ถังเก็บน้ำราคาถูกที่เลือกได้หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งน้ำใช้ และน้ำดื่ม
0 Comments
ถังเก็บน้ำราคาถูก

                น้ำ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการอยู่อาศัยภายในบ้าน อาคาร และสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าระบบบริหารจัดการน้ำของบ้านเรามักจะมีปัญหาให้เราต้องแก้กันอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำไม่ไหล ท่อน้ำรั่ว หรือแรงดันน้ำไม่พอ ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการใช้งานน้ำใช้และน้ำดื่มของเราเป็นอย่างมาก และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการเลือกซื้อถังเก็บน้ำราคาถูกมาติดตั้งไว้ที่บ้านของเราเอง

ถังเก็บน้ำราคาถูกกับการเลือกตามความจุของถัง

  • เลือกตามจำนวนคนในบ้าน การเลือกถังเก็บน้ำราคาถูก มีไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำไปใช้หรือดื่ม สิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ดีก็คือการเลือกขนาดของถึงน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเราสามารถเลือกโดยอิงจากปริมาณการใช้น้ำของคนในบ้าน ที่โดยเฉลี่ยแล้ว คนหนึ่งคนจะมีการใช้น้ำประมาณ 200 ลิตรต่อวัน และเมื่อเอาตัวเลขไปคำนวณคูณกับจำนวนสมาชิกก็จะทำให้ทราบได้ว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อถังน้ำขนาดเท่าไร
  • เลือกซื้อเผื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น มีหลายครั้งที่เราจะพบว่าจะมีการตัดน้ำเพื่อการซ่อมบำรุง ซึ่งบางครั้งอาจกินเวลาถึง 1-2 วัน ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของคนในบ้าน ทางที่ดีที่สุดเราควรวางแผนเลือกซื้อถังน้ำเผื่อไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยเลือกขนาดถังน้ำที่ใหญ่กว่าเดิมประมาณ 1-2 เท่า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีน้ำใช้แน่ ๆ อย่างน้อย 2-3 วัน ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหลเป็นเวลานานติดต่อกัน

เคล็ดลับการเลือกซื้อถังเก็บน้ำราคาถูก

  • คำนวณความแข็งแรงจากน้ำหนักถังเปล่า เวลาไปเลือกซื้อถังเก็บน้ำราคาถูกเราอาจไม่มั่นใจว่าถังน้ำที่จะเลือกนั้นมีความทนทานมากน้อยแค่ไหน เพราะการดูด้วยตาเปล่าหรือการสัมผัสตัวถังก็ยังไม่ทำให้มั่นใจได้มากพอว่าถังน้ำนั้นจะแข็งแรงจริง วิธีการคำนวณง่าย ๆ ว่าถังน้ำนั้นแข็งแรงหรือไม่ ให้ดูจากน้ำหนักถังเปล่า เช่น ถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ควรที่จะมีน้ำหนักถังเปล่าก่อนใส่น้ำอยู่ที่ 30 กิโลกรัม เป็นต้น
  • มาตรฐานของสินค้าที่ต้องใส่ใจ ถังน้ำที่ดีต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าถังน้ำนั้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการได้รับสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. และควรที่จะต้องเป็นถังที่ผลิตจากวัสดุ Food Grade ที่สามารถนำไปใช้ใส่ได้ทั้งน้ำใช้และน้ำดื่ม และหากได้มีโอกาสนั่งดูรายละเอียดของถัง ให้ดูว่าถังนั้นมีการใช้เทคโนโลยี Compounding ในการผลิตหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัสดุพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถังจะไม่ปนเปื้อนไปกับน้ำที่เราใช้

                ด้วยความเข้าใจถึงหลักของการเลือกซื้ออย่างเหมาะสมถังเก็บน้ำราคาถูก และลงตัวกับความต้องการใช้การใช้งาน จะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกมากขึ้น และหมดห่วงเรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำใช้น้ำดื่ม นับว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนเพื่อความสะดวกที่คุ้มค่าในระยะยาวได้อย่างแท้จริง