รับสร้างบ้านจากผู้รับเหมาและบริษัท มีความแตกต่างกันหรือไม่

It Matters Where You Live  > Home & Living >  รับสร้างบ้านจากผู้รับเหมาและบริษัท มีความแตกต่างกันหรือไม่
0 Comments
รับสร้างบ้าน

บ้านเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งคาดว่าหลายคนต่างฝันและต้องการที่จะมีของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวที่อาศัยคนเดียว หรือบ้านที่อาศัยกันเป็นครอบครัว คนที่มีบ้านได้มักจะได้รับมาจากบรรพบุรุษ หรือซื้อด้วยเงินของตนเอง แน่นอนว่าองค์ประกอบสำคัญในการมีบ้านตามความต้องการนั่นก็คือการจ้างผู้รับสร้างบ้าน โดยปัจจุบันมีทั้งแบบบริษัทและผู้รับเหมา การรับจ้างสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนั้น จะมีการกล่าวถึงในบทความนี้ 

การจ้างผู้รับเหมาเอง 

รูปแบบของผู้ประกอบการประเภทนี้จะมีหน้าที่ในการส่งมอบโครงการและจัดทำขึ้นมา ซึ่งเป็นประเภทที่หลายนิยมมาเป็นระยะเวลานาน โดยเจ้าบ้านจะจ้างสถาปนิกหรือผู้ออกแบบ วิศวกร มาออกแบบ เขียนแบบ และขออนุญาตในการก่อสร้าง จากนั้นก็จะทำการนำแบบที่เขียนนี้ส่งมอบให้กับผู้รับเหมาได้ประมาณราคา เสนอราคาให้เจ้าบ้าน เพื่อให้เจ้าบ้านทำการพิจารณาว่าราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาด้วย  

 • ข้อดีของการจ้างผู้รับเหมา 
 • มีราคาให้เปรียบเทียบได้หลายเจ้า  
 • มีการตรวจสอบได้ง่ายและถ่วงดุลกันระหว่างผู้รับเหมาและผู้ออกแบบ  
 • สามารถแก้ไขได้ง่ายหากไม่ถูกใจกับแปลนที่วางไว้ ส่วน 
 • ข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมา 
 • ระยะเวลาควบคุมยาก 
 • อาจบานปลายในเรื่องของงบประมาณ 
 • อาจมีปัญหาในเรื่องของเทคนิคการสร้าง 
 • ความไม่ชำนาญของเจ้าบ้านซึ่งสามารถสร้างปัญหาได้ในระยะยาว 

การจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน 

เป็นบริษัทที่รับสร้างบ้านซึ่งอยู่ในรูปแบบของการส่งมอบโครงการและการจัดทำไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง หรือการออกแบบ ทางบริษัทจะก่อสร้างและออกแบบพร้อมกัน หรือก็คือให้บริการแบบครบวงจรนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วมีแบบบ้านให้คนที่ต้องการซื้อได้เลือกหลากหลายแบบ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบบ้านได้รวมถึงการต่อเติมวัสดุที่ไม่มากเกินไปนัก 

 • ข้อดีของการจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน 
 • การก่อสร้างและการออกแบบจะถูกรวมไว้ในบริษัทเดียว 
 • ระยะเวลาในการทำงานสามารถควบคุมได้ง่าย 
 • งบประมาณควบคุมได้ เพราะมีแบบบ้านที่มีความชัดเจน 
 • ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน 
 • ความยืดหยุ่นมีน้อยในเรื่องของแบบบ้าน 
 • เป็นการผูกขาด ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลแต่อย่างใด 
 • ข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นได้เสมอ อีกทั้งทางบริษัทก็ปิดข้อบกพร่องนี้จึงทำให้ลูกค้าไม่มีทางรู้ได้ 

จากที่กล่าวในบทความนี้จะเห็นได้ถึงความแตกต่างระsว่างการจ้างผู้รับเหมากับบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งแต่ละประเภทของการให้บริการก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการสร้างบ้านแบบใด แล้วใช้บริการในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับบ้านที่ออกมาตามความต้องการของตนเอง