3 เหตุผลที่ควรตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

0 Comments
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสัมภาษณ์ พวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ หากคุณได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน นายจ้างจะไม่สามารถจ้างคุณได้ และในบางกรณี นายจ้างอาจจำเป็นต้องไม่ทำเช่นนั้น หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสาเหตุที่การตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานมีความสำคัญมาก สามารถช่วยในเรื่องสุขภาพจิตและร่างกายได้อย่างไร และมีประโยชน์ต่อคุณและนายจ้างอย่างไร  3 เหตุผลที่คุณควรตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  การตรวจสุขภาพมีไว้สำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่พนักงานเท่านั้น ด้วยการดูแลซึ่งกันและกัน เราสามารถลดความเสี่ยงของการมีคนป่วยในที่ทำงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง การทำความเข้าใจความต้องการส่วนบุคคลของคุณผ่านการตรวจสุขภาพของคุณก่อนไปทำงาน คุณสามารถป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แข็งแรงได้ และนี่คือเหตุผลที่คุณควรตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  1. เราทุกคนล้วนอยากมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง  การจะทำงานได้ดี ทุกคนต้องมีสุขภาพดีและมีความสุข ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานหมายความว่าคุณมีการตรวจร่างกายก่อนเริ่มงานใหม่ เป้าหมายของการทดสอบคือการค้นหาว่าคุณมีอาการป่วยหรือมีปัญหาที่อาจเป็นอันตรายต่องานของคุณหรือไม่ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพคือ ความดันโลหิต, น้ำหนัก, ความสูง และรูปร่าง  2. คุณจะรู้สึกดีขึ้น  การศึกษาโดยสถาบันเพื่อการทำงานและสุขภาพพบว่าคนงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีแนวโน้มว่าจะลาป่วยน้อยลงในช่วง 12 เดือนข้างหน้า   3. คุณจะมีพลังงานมากขึ้น  สิ่งแรกที่เราควรทำคือต้องแน่ใจว่าเราใส่ใจสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าสู่สำนักงานอย่างมีสมาธิและกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น มีหลายวิธีที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แต่บางอย่างสามารถทำได้ก่อนทำงาน การรักษาระดับพลังงานที่ดีในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ อาการที่พบบ่อยที่สุดบางประการของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่แข็งแรง ได้แก่ เหนื่อยล้า ขาดสมาธิ และเบื่ออาหาร การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจึงช่วยได้มาก  การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นวิธีการประเมินสุขภาพของผู้อื่นก่อนเริ่มทำงาน เพื่อประเมินเงื่อนไขที่อาจส่งผลต่อการทำงานของพวกเขา การตรวจสอบเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่และต้องทำอะไรในอนาคตเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง การตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงานเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการจ้างงาน เนื่องจากจะช่วยให้นายจ้างตัดสินใจได้ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติสำหรับงานนี้หรือไม่ นอกจากนี้การตรวจสอบประเภทนี้สามารถทำได้เมื่อใดก็ได้ระหว่างการจ้างงานและก่อนการเลื่อนตำแหน่ง นายจ้างและลูกจ้างต้องใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก ๆ