ความจำเป็นในการใช้บริการออกแบบติดตั้งลิฟต์

0 Comments
บริการออกแบบติดตั้งลิฟต์

                ลิฟต์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอาคารสูง ลองคิดดูสิว่าถ้าเราต้องอาศัยหรือทำงานบนอาคารชั้น 10 โดยต้องเดินขึ้นบันไดไปจะเป็นอย่างไร…คงไปไม่ถึงอย่างแน่นอน เมื่อต้องติดตั้งลิฟต์จะต้องเลือกใช้บริการออกแบบติดตั้งลิฟต์จากผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์โดยเฉพาะ ความจำเป็น 5 ข้อที่เราต้องเลือกใช้บริการออกแบบติดตั้งลิฟต์                 1. เนื่องจากลิฟต์เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ต้องอาศัยความชำนาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเลือกใช้บริการออกแบบติดตั้งลิฟต์จึงมีความจำเป็นมาก ต้องอาศัยวิศวกรเฉพาะทาง และต้องมีการทำงานร่วมกับทีมก่อสร้างอาคาร เพราะต้องมีการเจาะช่องลิฟต์เพื่อนำเอาเครื่องยนต์ลิฟต์เข้าไปผูกติดกับสลิงที่คล้องติดกับเพดานห้องเครื่องยนต์ของลิฟต์ หล่อพื้นมีการติดตั้งสายเคเบิล และสายไฟต่าง ๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเท่านั้น ซึ่งบริษัทที่ให้บริการด้านนี้จะมีพนักงานที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านให้บริการ จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน                 2. บริษัทบริการออกแบบติดตั้งลิฟต์มักจะมีคอนแท็กกับผู้ผลิตลิฟต์ทั้งในและนอกประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการเลือกผลิตภัณฑ์ลิฟต์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพราะลิฟต์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงมาก ๆ จึงต้องเลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลอย่าง ISO 9001 และ EN 81                 3. มีการให้บริการที่หลากหลาย ถ้าเลือกใช้บริการติดตั้งลิฟต์กับมืออาชีพ เราจะได้รับบริการที่หลากหลาย เนื่องจากลิฟต์มีหลายประเภท หากจำแนกตามประเภทการใช้งาน สามมารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท คือ                                 – ลิฟต์โดยสาร ใช้รับส่งผู้โดยสารเหมือนที่เห็นกันอยู่ทั่วไปตามอาคารต่าง ๆ                                 […]