ลำโพง speaker คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

0 Comments
ลำโพง speaker

ลำโพง speaker คืออะไร ลำโพง speaker คือ อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเสียง โดยใช้อากาศเพื่อเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง เพื่อให้เสียงเคลื่อนที่มาจนถึงหูของมนุษย์จนทำให้เกิดการได้ยิน คำว่าลำโพง speaker จะเรียกรวมของตู้ลำโพงทั้งหมดภายในตู้ลำโพง มีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ ได้แก่ ดอกลำโพงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแบ่งย่านความถี่และในลำโพงบางประเภทยังมีอุปกรณ์ภาคขยายเสียงเข้ามาอยู่ภายในลำโพงอีกด้วย ลำโพง speaker แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.Active Speaker Active Speaker คือ ลำโพงแบบมีแอมป์ในตัว ลำโพงประเภทนี้จะมีภาคขยายเสียงภายในตัวไม่ต้องต่อพ่วงหรือไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงเพาเวอร์แอมป์แยกภายนอก อย่างไรก็ตาม ลำโพงประเภทนี้อาจมีฟังก์ชันเสริมในบางรุ่น อย่างเช่น Bluetooth ไมโครโฟนไร้สาย Mixer function DSP ที่สามารถควบคุมการทำงานของลำโพงได้ด้วยการตั้งค่าโหมดต่างๆ เอาไว้ล่วงหน้าบางรุ่นยังมีแบตเตอรี่มาในตัวอีกด้วย 2.Passive Speaker Passive Speaker หรือลำโพงแบบไม่มีแอมป์ในตัว ลำโพงแบบปกติที่เราเห็นทั่วไปมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลำโพงประเภทนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อเป็นตัวขยายสัญญาณจึงจะสามารถใช้งานได้ ภายในตู้ลำโพงไม่มีความซับซ้อนอะไรมากมาย มีดอกลำโพงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแบ่งย่านความถี่สามารถเลือกเพาเวอร์แอมป์ที่จะมาใช้งานร่วมด้วยได้หลากหลายตามความต้องการหรือขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ ลำโพง speaker นอกจากแบ่งตามประเภทการใช้งานแล้วยังแบ่งได้ตามลักษณะของตู้ลำโพง ซึ่งตู้ลำโพงจะทำหน้าที่อะคูสติกให้ดอกลำโพงทำงานได้ดีมากขึ้นและเสียงที่ออกมานั้นจะเป็นไปตามลักษณะของตู้ลำโพง โดยเสียงที่ออกมาจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ลำโพงพ้อยซอส ( […]